(HQ Online)- Ngày 18-1, Kho bạc Nhà nước TP.HCM tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn.

Kho bạc Nhà nước TP.HCM phối hợp với Hải quan và ngân hàng triển khai ủy nhiệm chi tại tất cả Chi cục Hải quan. Ảnh: T.H

Theo Kho bạc Nhà nước TP.HCM, năm 2013, đơn vị tiếp tục triển khai mở rộng dự án hiện đại hóa công tác thu ngân sách Nhà nước theo hướng dữ liệu tập trung giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc và các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, tiết kiệm nhân lực và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đến nay, Kho bạc Nhà nước TP.HCM đã phối hợp với Cục Hải quan TP.HCM và các ngân hàng thương mại triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế XNK tại tất cả Chi cục Hải quan trên địa bàn TP.HCM theo đúng tiến độ đề ra.

Tính đến ngày 31-12, trên địa bàn TP.HCM có 180 điểm thu ngân sách trực tiếp thực hiện thu thuế của 153.300 tổ chức, doanh nghiệp; gần 1,4 triệu lượt người nộp thuế Thu nhập cá nhân và các khoản phí, lệ phí, nộp phạt và trên 2,156 triệu trường hợp nộp thuế XNK.

Năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM trên 239.062 tỷ đồng, đạt 100,72% dự toán, trong đó số thu hạch toán trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM là 228.673 tỷ đồng, bằng 107% so với năm 2012.

Ngoài công tác tập trung nguồn thu, Kho bạc Nhà nước TP.HCM đã tổ chức quản lý chi và kiểm soát chi ngân sách một cách chặt chẽ, hiệu quả. Toàn hệ thống thực hiện quản lý 2.981 đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách và hơn 800 đơn vị thụ hưởng ngân sách không thường xuyên theo hình thức tiền gửi dự toán và dự toán kinh phí đầu tư.

Năm 2013, tổng dự toán chi ngân sách Nhà nước là 61.674 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách Trung ương 15.120 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 46.554 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước TP.HCM đã phát hiện và từ chối thanh toán 127 trường hợp của 89 đơn vị do chưa đủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục thanh toán, với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2014, Kho bạc Nhà nước TP.HCM đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp để thực hiện. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thu, phấn đấu nâng tỷ lệ ủy nhiệm thu ngân sách qua Ngân hàng; theo dõi chặt chẽ quá trình phối hợp thu, đảm bảo hạch toán số thu vào quỹ ngân sách Nhà nước kịp thời, đầy đủ…; thực hiện chế độ thanh toán không tiền mặt các khoản chi mua sắm, sửa chữa, chi phí dịch vụ công cộng. Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng chế độ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm cao của CBCC Kho bạc Nhà nước TP.HCM trong công tác tổ chức quản lý quỹ ngân sách và quỹ tài chính Nhà nước; công tác quản lý ngân quỹ... đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, kết quả kiểm soát chi đã góp phần thực hiện nghiêm chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả…/.

Thu Hòa