Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An cho biết, năm 2016, đơn vị đã tiếp 20 lượt công dân với 20 người, tiếp nhận 94 đơn khiếu nại (KN).

Khieu nai, to cao vuot cap, khong dung trinh tu van kha nhieu - Anh 1

Phần lớn các trường hợp KN, TC được giải quyết đúng theo quy định về thẩm quyền, thời hạn theo quy định. Ảnh: Tuấn Nhật

Đến nay, đã xem xét giải quyết 22 đơn thuộc thẩm quyền, chuyển 60 đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết, không thụ lý giải quyết hoặc hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 12 đơn.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, phần lớn các trường hợp KN, tố cáo (TC) được giải quyết đúng theo quy định về thẩm quyền, thời hạn theo quy định. Công tác điều hành, chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình đôn đốc việc giải quyết KN, TC, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân được thực hiện kịp thời, thường xuyên.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp giải quyết đơn KN, TC về chính sách người có công còn kéo dài. Số trường hợp người KN, TC vượt cấp, không đúng trình tự, thủ tục hoặc KN, TC sai vẫn khá nhiều.

Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, một số cá nhân KN không đúng trình tự, thủ tục hoặc cố tình KN, TC nhiều lần dù không có sơ sở, chứng cứ.

Đối với lĩnh vực chính sách người có công, do việc xác minh thu thập chứng cứ không còn đầy đủ, hoặc bị thất lạc, không rõ ràng nên không có đủ chứng cứ giải quyết dẫn tới phát sinh KN, TC.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo giải quyết đơn thư KN, TC phát sinh; tăng cường việc hướng dẫn các quy định của Luật KN, Luật TC để giảm thiểu việc KN, TC sai hoặc không đúng trình tự thủ tục.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tăng cường việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và chính sách người có công ở các cơ quan đơn vị nhằm chấn chỉnh các thiếu sót, từ đó giảm thiểu việc KN, TC.

Chu Tuấn - Cảnh Nhật