Mọi hoạt động diễn ra bình thường khi mọi người ra đường cưỡi trên chiếc xe tăng khổng lồ.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi