(VietNamNet) - Hà Nội đang gấp rút soạn dự thảo đề án thí điểm chủ trương nhất thể hóa hai chức danh cán bộ chủ chốt ở xã, phường. Bản thân những "người trong cuộc"- bí thư, chủ tịch UBND - chờ đợi những đổi thay quyết liệt.