(BNS) Tóc vàng, háo thắng, kín đáo, Charlene làm người ta nhớ đến một người khác: hoàng hậu Grace của vương quốc Monaco. Hoàng đế Albert đã từng nói: “Nếu chẳng tìm được phụ nữ nào hoàn hảo, thì chí ít cô ta cũng phải...