TT - Sinh viên Hà Nội đang hân hoan trong mùa xem miễn phí, diễn ra khá liên tục cuối năm 2007.