[Kênh14] - Có những lúc bạn muốn thay đổi hình ảnh của mình cho bụi phủi hơn, cho ngầu hơn thì phải làm thế nào nhỉ?