Hoạt động nghệ thuật và giảng dạy, hai công việc có một điểm chung là luôn bận bịu ấy đã được họ đảm nhiệm “ngọt xớt”! Những diễn viên nổi tiếng, người thầy của những diễn viên, đạo diễn tương lai mang đến cho học trò không chỉ những bài học về kỹ thuật diễn xuất, đài từ... mà còn là chuyện nghề, chuyện đời của thế giới nghệ thuật nhiều vinh quang nhưng cũng lắm cám dỗ, điều tiếng, thị phi...