Cảnh tượng một cô người mẫu sải bước trên sàn catwalk là chuyện "thường ngày ở huyện" đối với hầu hết các nước trên thế giới. Thế nhưng, dư luận Afghanistan đang xôn xao trước sự kiện “động trời”: một đài truyền hình tại Afghanistan cho phát sóng phiên bản America's Next Top Model với những người mẫu tuyệt đẹp.