TP - Bạn Đặng Thu (email: Jamenie Lai @...) hỏi: Cty tôi hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, chủ yếu là phục vụ tiệc cưới. Vì vậy, Cty có ký hợp đồng với người làm bếp, phụ bếp, nhân viên phục vụ dưới hình thức trả lương theo giờ lao động (khi nào có việc mới làm). Ảnh minh họa.

Cty tôi muốn ký hợp đồng lao động 3 tháng một lần, như vậy có hợp pháp không và có bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho những nhân viên này không? Đề nghị tư vấn giúp Cty tôi nên ký hợp đồng theo hình thức nào để khỏi đóng bảo hiểm cho người lao động thời vụ mà vẫn đúng quy định của pháp luật? Luật sư Hoàng Anh - Công ty Luật SMiC trả lời: Trước đây, Cty bạn ký hợp đồng với những người làm bếp, phụ bếp, nhân viên phục vụ để phục vụ các đám cưới và trả tiền công theo giờ thực chất là quan hệ hợp đồng dịch vụ được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005. Trong trường hợp này, Cty bạn không phải ký hợp đồng lao động và không phải đóng bảo hiểm cho người làm công, Nay Cty bạn và người lao động có thể chuyển sang ký hợp đồng lao động có thời hạn hạn 3 tháng theo điểm c khoản 1 Điều 27 Bộ luật lao động năm 1995, sửa đổi bổ sung năm 2007 (sau đây gọi tắt là BLLĐ). Tuy nhiên, với loại hợp đồng lao động có thời hạn 3 tháng, khi hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì các bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không, hợp đồng đã ký kết mặc nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Trường hợp hợp đồng mới ký kết cũng là hợp đồng lao động có thời hạn 3 tháng, thì khi hợp đồng này hết thời hạn, Cty bạn không được phép ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ ba, mà phải chuyển sang ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động. Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 BLLĐ, người sử dụng lao động không được ký kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng để sử dụng người lao động làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. Về việc đóng bảo hiểm, khoản 1, Điều 141 BLLĐ quy định “Loại hình BHXH bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn”. Do vậy, cho dù ký hợp đồng lao động với thời hạn 3 tháng một lần với người lao động thì Cty bạn vẫn phải đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.