Kính gửi: Chuyên mục "Sức khỏe của bạn"Tôi nay đã ngoài 60, sau khi vợ tôi mất dăm năm trước, tôi lập gia đình với một cô tuổi gần 40, cũng từng có một đời chồng và có con.