Hạnh phúc đang ở ngay cạnh mà bạn không biết, hay đang cách bạn một quãng đường rất xa vậy?

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Khi nào hạnh phúc sẽ gõ cửa trái tim mình".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

Maruko (theo Sohu)