Được biết các cơ quan, ban ngành đang chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp.

Vậy bao lâu nữa danh sách chính thức được công bố và niêm yết để chúng tôi tìm hiểu trước khi đi bỏ phiếu?

Phạm Thị Bé Sáu(Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG, Giám đốc Công ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu, trả lời: Điều 57, 58, 59 Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND quy định về danh sách người ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp như sau:

Đối với danh sách người ứng cử ĐBQH thì ủy ban bầu cử ở tỉnh phải công bố danh sách người ứng cử ĐBQH ở địa phương mình theo quyết định, của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong thời gian chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử.

Danh sách người ứng cử ĐB HĐND được quy định tại Điều 58 của luật trên thì ủy ban bầu cử phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐB HĐND theo từng đơn vị bầu cử chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử.

Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, ứng cử ĐB HĐND ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử.

Như vậy, việc công bố danh sách những người ứng cử ĐBQH, ứng cử ĐB HĐND và thời gian niêm yết danh sách này chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử để cử tri có thể tìm hiểu theo quy định nêu trên.

KIM PHỤNG ghi