TT - Ngày 27-6 này là ngày làm việc cuối của Bill Gates tại Microsoft. Không ít người đặt câu hỏi về tương lai của tập đoàn tin học khổng lồ này sau 33 năm nằm dưới dấu ấn của một thiên tài về sáng tạo và kinh doanh.