(TNO) Hai người đã có hẹn ước hôn nhân, nhưng khi cô gái đề nghị sớm tổ chức lễ cưới theo nguyện vọng của người cha đang bệnh nặng của mình thì người con trai lại từ hôn với lý do "Anh không còn yêu em nữa". Người đàn ông này rõ ràng là đáng trách. Nhưng trách anh ta vì lý do gì?