Lâu ngày gặp lại bạn thân, Tèo - một họa sĩ vừa mới thành tài hào hứng khoe:

Khi hoa si chem gio - Anh 1

- Này Tý, năm rồi tao mới vừa vẽ một một bức cho Viện hàn lâm nghệ thuật đấy.

Tý kinh ngạc:

- Tuyệt, thế có được treo không?

Tèo tự đắc:

- Có chứ, treo ngay cổng ra vào chính luôn, ai đi qua đều có thể chiêm ngưỡng được.

Tý ngưỡng mộ:

- Ôi trời, giỏi quá! Mày vẽ cái gì mà được đánh giá cao thế?

Tèo cười đáp:

- Tao vẽ tấm bảng đề mấy chữ: 'Nhà vệ sinh hãy đi cổng trái'.

- !!!