Một clip vui nói về hiện tượng "thả thỉnh" trong xã hội.

Nam học sinh trong clip đã dùng những kiến thức khoa học thông thường, để giải thích về hiện tượng..."thả thính".

VietNamNet