Gỗ và sắt kết hợp trong những sản phẩm theo phong cách cổ điển.