Hanoinet - “Mỗi ngày anh phải uống đủ 2 cốc sữa, “Anh phải ăn hết chỗ thức ăn này, nếu em không đạt tiêu chuẩn là tại anh đấy”...