(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện Dự án di dân, tái định cư Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng để trình cấp có thẩm quyền quyết định. Được biết, để xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biện và Lai Châu phải di chuyển hơn 18.000 hộ dân thuộc khu vực bị ảnh hưởng mặt bằng xây dựng nhà máy và vùng ngập lòng hồ tích nước. Trong đó, riêng tỉnh Sơn La phải di chuyển 12.479 hộ dân tái định cư đến nơi ở mới; ổn định đời sống và tổ chức sản xuất cho trên 7.000 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Nam Anh