KTĐT - Ngày 24/3, TCty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến về đảm bảo an toàn chạy tàu giai đoạn 2006 - 2010.

Tại hội nghị, 40 cá nhân và 50 tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và TCty Đường sắt Việt Nam. Trần Đồng