Ngày 20/11, TP Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch khảo sát hệ sinh thái vùng biển lần thứ 5 - vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận.

Khao sat he sinh thai vung bien tu Quang Binh den Binh Thuan - Anh 1

Chương trình khảo sát thực hiện trên tàu hải dương Oparin.

Chương trình khảo sát và nghiên cứu khoa học này được thực hiện trên tàu hải dương Oparin, Nga và kéo dài trong vòng 1 tháng.

Tham gia chuyến khảo sát có 15 nhà khoa học Việt Nam và 20 nhà khoa học Nga đang hoạt động trong các Viện Khoa học về biển. Mục tiêu của chuyến khảo sát hỗn hợp lần này là bổ sung, cập nhật tư liệu về đa dạng sinh học và cấu trúc quần xã sinh vật, thu thập mẫu vật phục vụ nghiên cứu hóa sinh và môi trường biển.

Đây là một trong những chương trình hành động tăng cường sự hợp tác toàn diện với Liên bang Nga , nhất là các Viện Nghiên cứu khoa học chuyên ngành nhằm phát triển khoa học công nghệ và đào tạo cán bộ nghiên cứu biển cho Việt Nam.