Dự án Xây dựng Nhà máy Nước Tân Hiệp giai đoạn 2 công suất 300.000m3/ngày sẽ tổ chức khánh thành vào ngày 22/11/2016 tại TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Khanh thanh Nha may Nuoc Tan Hiep giai doan 2 - Anh 1

Ảnh minh họa

Dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa với chỉ tiêu tổng công suất cấp nước đến năm 2015 là 2.840.000 m3/ngày, đến năm 2025 là 3.570.000 m3/ngày. Đảm bảo đến năm 2015, TP.HCM có 100% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đối với khu vực nội thành cũ, 98% đối với khu nội thành mới và khu vực ngoại thành.

Thu Giang