Chiều 25.6, lễ khánh thành công trình đường giao thông nông thôn tuyến Phai Đeng - Làng Muồng (xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra.