(Dân Việt) - Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa lắp đặt tại 15 tụ điểm công cộng các phiên bản cỡ lớn của 4 bản đồ tư liệu cổ minh chứng rõ ràng chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo này.

Du khách xem bản đồ tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa tại Viện Hải dương học Nha Trang.

Nhằm tăng cường tuyên truyền chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, ngày 2.2, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp triển khai lắp đặt tại 15 tụ điểm công cộng các phiên bản cỡ lớn của 4 bản đồ tư liệu cổ, do nhà Nguyễn (Việt Nam), nhà Thanh (Trung Quốc) và Pháp ấn hành, minh chứng rõ ràng chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo này, gồm: Đại Nam thống nhất toàn đồ, nhà Nguyễn lập năm 1834; An Nam đại quốc họa đồ (Pháp, vẽ năm 1838); Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (nhà Thanh lập năm 1904); Bản đồ các đài khí tượng Đông Dương, Pháp lập năm 1940.

Thu Trang