VH- Nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đội chiếu phim lưu động phục vụ khán giả ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn toàn tỉnh.

Tính từ đầu năm đến nay, các đội đã thực hiện gần 200 suất chiếu tại các địa phương là vùng nông thôn, ngoại thành, vùng sâu, vùng xa và trung tâm bảo trợ xã hội... đưa hàng chục bộ phim tài liệu và phim truyện đến với cộng đồng phục vụ cho hàng ngàn đối tượng khán giả, qua đó, góp phần nâng cao dân trí và sự hưởng thụ văn hóa cho người dân. Các chương trình phim thường được lồng ghép với các nội dung tuyên truyền về các vấn đề “nóng” của xã hội như: phòng chống cháy rừng, an toàn giao thông, nét văn hóa đặc trưng của dân tộc, phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số... NAM KHÁNH