Những trận mưa lớn kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối ngày 18.11, gây ra lũ lớn, xói lở nghiêm trọng tuyến đường sắt đi qua địa bàn; nước cuốn trôi nền đá, nền đường, dẫn đến treo ray suốt chiều dài 650m (đoạn từ km1264+400 đến km1265+050).