UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nút giao Ngọc Hội. Đây là dự án PPP thực hiện theo loại hợp đồng BT (Nhà nước không hỗ trợ vốn góp xây dựng công trình dự án) có tổng mức đầu tư hơn 1.208 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng hơn 97 tỷ đồng).

Khanh Hoa: Lua chon nha dau tu du an BT trong truong hop dac biet - Anh 1

Trong đó, chi phí xây dựng hơn 821 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 277 tỷ đồng, chi phí tư vấn hơn 34 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 13 tỷ đồng...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án BT này sẽ lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu (gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu). Phương thức lựa chọn nhà đầu tư là đàm phán trực tiếp, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 12 tháng.

Tuấn Dũng