Chiều ngày 24/9/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ Công bố Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. Đến dự buổi Lễ có ông Lê Xuân Thân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hòa-Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông; Trương Bá Hà–Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự tháp (SPC) – đơn vị trúng thầu thi công.

Đến dự lễ công bố còn có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh... Nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, cung cấp các thông tin, dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp, từ năm 2007, UBND tỉnh đã thành lập Trang thông tin điện tử của tỉnh. Tuy nhiên, do Trang thông tin này không đáp ứng được yêu cầu về chức năng kỹ thuật nên UBND tỉnh đã quyết định giao cho Sở Thông tin-Truyền thông nâng cấp, xây dựng lại Cổng thông tin điện tử cho phù hợp với xu thế phát triển công nghệ và đảm bảo các tính năng, tiêu chuẩn cần thiết. Qua hơn 02 năm thực hiện (2008-2010), đến nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa do Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp đấu thầu xây dựng đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu cơ bản. Theo đó, Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa sẽ có địa chỉ chính thức là www.khanhhoa.gov.vn. Điểm khác biệt mà Trang thông tin điện tử của tỉnh trước đây chưa thực hiện được là khi Cổng thông tin này vào hoạt động, tỉnh sẽ có thêm một kênh thông tin quan trọng, cung cấp thông tin chính thống về những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác của tỉnh trên mạng internet. Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan hành chính các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa tỉnh với nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, thực hiện công khai và minh bạch hóa thông tin nhằm phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Để phát huy vị trí, chức năng và tác dụng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Thông tin- Truyền thông tiếp tục làm việc với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện để tham mưu UBND tỉnh cho phép đầu tư xây dựng các Cổng thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh, triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở cấp độ 3 và triển khai các ứng dụng tiện ích giữa các sở, ban ngành, UBND cấp huyện. Sự ra đời của Cổng thông tin điện tử tỉnh đúng vào thời điểm Khánh Hòa đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI. Đây sẽ là một trong những kênh tuyên truyền chính thống về Đại hội, làm cầu nối gắn kết hơn nữa giữa Đảng, chính quyền với các đơn vị, địa phương và nhân dân.