Trong nội dung Công văn số 5774/UBND-KGVX, ban hành ngày 6/10, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm.

Khan truong xu ly nghiem vi pham an toan thuc pham - Anh 1

Theo đó, Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố) khẩn trương chủ trì, phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý ngay nội dung chương trình VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam nêu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 8/10/2016. Tăng cường kiểm tra, tiếp tục xử lý vi phạm trong thời gian tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y khẩn trương kiểm tra, xem xét trách nhiệm quản lý nhà nước công tác quản lý của cán bộ, viên chức thú y tại các chợ nêu trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 13/10/2016.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND huyện Phúc Thọ thực hiện ngay các nhiệm vụ: Tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra 3 chợ nêu trên, tập trung xử lý đúng quy định hiện hành, kể cả xử lý hình sự (nếu vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hình sự). Tổ chức kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm ngay các tập thể, cá nhân Chủ tịch UBND phường, xã liên quan và Trưởng ban quản lý 3 chợ nêu trên về trách nhiệm để xảy ra vi phạm tại chợ trên địa bàn phường, xã.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND huyện Phúc Thọ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/10/2016 (quá thời hạn quy định các đơn vị chưa tổ chức xử lý, báo cáo, UBND thành phố sẽ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện nêu trên).

Giám đốc các Sở: Y tế, Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố Hà Nội tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các địa bàn, các siêu thị, các chợ, nắm tình hình, tổ chức điều tra, phát hiện vi phạm nghiêm trọng để xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND 30 quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thường xuyên có kế hoạch hàng tuần kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm trên địa bàn; hàng tháng có báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Y tế tổng hợp).

Trong công văn này, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện nêu trên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, báo cáo UBND thành phố đúng thời hạn quy định.

Trước đó, trong chương trình VTV1, tối ngày 5/10/2016, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về vi phạm an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối Minh Khai, chợ Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm), chợ Gạch (huyện Phúc Thọ).

PV