Ngày 12/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5866/UBND-ĐT yêu cầu thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại văn bản số 432-CV/TU, ngày 07/10/2016, về việc xử lý tình trạng cá chết số lượng lớn tại Hồ Tây, Hà Nội.

Khan truong co giai phap dam bao ve sinh moi truong khu vuc Ho Tay - Anh 1

Theo đó, ngày 07/10/2016, Thành ủy Hà Nội có văn bản số 432-CV/TU về việc xử lý tình trạng cá chết số lượng lớn tại Hồ Tây, Hà Nội.

Về việc này, UBND Thành phố giao Công an Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh nguyên nhân gây ra cá chết, báo cáo Thường trực Thành ủy.

Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế và các Sở, ngành có liên quan có giải pháp xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, không để làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo kiểm tra, quản lý các hồ trên địa bàn quận, huyện quản lý. Kịp thời phát hiện và có phương án xử lý ngay các dấu hiệu bất thường, báo cáo tình hình theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước tại các hồ trên địa bàn; thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội định hướng thông tin dư luận, kịp thời ngăn chặn những thông tin sai lệch, không để các đối tượng lợi dụng gây phức tạp tình hình.

T.Q