Chào mua công khai nhưng giao dịch bất thành, Kido buộc phải nâng giá mua từ 72.000 đồng/cp lên 82.000 đồng/cp.

Khan hiem co phieu, Kido tang gia mua Dau an Tuong An len 82.000 dong/cp - Anh 1

Căn cứ số lượng nhà đầu tư đăng ký bán cổ phiếu TAC cho CTCP Kido (mã KDC-HoSE) đã quyết định tăng giá chào mua từ 78.000 đồng/cp lên 82.000 đồng/cp.

Việc tăng giá được áp dụng đối với tất cả các cổ đông của TAC kể cả các cổ đông đã chấp nhận bán cho Kido.

Cùng với việc tăng giá chào mua công khai, Kido sẽ gia hạn thời gian thực hiện chào mua công khai từ 45 ngày lên 60 ngày. Việc gia hạn này phù hợp với quy định không dài quá 60 ngày. Như vậy, thời gian chào mua công khai sẽ kéo dài từ 10/10 đến 23/11/2016.

Giá thị trường của cổ phiếu TAC hiện đang giao dịch ở mức 77.000 đồng/cp, thấp hơn giá Kido chào mua. Tuy nhiên, thanh khoản ảm đạm, khối lượng giao dịch của cổ phiếu này rất thấp chỉ khoảng vài trăm cổ phiếu, thậm chí có phiên "trắng" giao dịch.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu TAC

Khan hiem co phieu, Kido tang gia mua Dau an Tuong An len 82.000 dong/cp - Anh 2