Đảo Pâques - Chilê là một hòn đảo rất nhỏ nằm chơi vơi giữa Thái Bình dương (phía tây Chilê) hầu như tách biệt hẳn với thế giới. Hòn đảo gần nhất có người ở cách đất liền cũng tới 1.900km.