Ngày 10-10, Văn phòng công chứng (VPCC, còn được gọi là công chứng “tư”) Tân Bình đã khai trương tại số 526 – 528 Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình.