Ngày 12/11, Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức, Tiến sĩ Hans-Dieter Stell và Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế (GIZ) Việt Nam, Ông Jochem Lange đã khai trương văn phòng chung của GIZ, Ngân hàng tái thiết và phát triển (KfW) và Cơ quan Liên bang về Khoa học địa chất và tài nguyên (BGR).

Văn phòng mới sẽ điều phối và gia tăng những chương trình hoạt động chung của ba tổ chức này tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh.

Tại lễ khai trương, Tổng lãnh sự Stell đã chào mừng dự định phát triển mối quan hệ và hợp tác với các doanh nghiệp địa phương thông qua sự hỗ trợ của văn phòng mới. Trong quan hệ hợp tác phát triển với Việt Nam, Chính phủ Đức ủng hộ những nỗ lực của khu vực kinh tế tư nhân, nơi gặp gỡ của những cơ hội kinh doanh và nhu cầu hành động phát triển mang tính chính sách.

Từ nhiều năm nay, Việt Nam là nước đối tác quan trọng trong chính sách phát triển của Đức. Cả hai quốc gia đã tập trung trong chính sách hợp tác phát triển thuộc lãnh vực đào tạo nghề, điện năng và môi trường. Mục tiêu là nhằm đạt sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam một cách bền vững, cân bằng xã hội và mang tính cạnh tranh trong các thị trường khu vực cũng như quốc tế.

ĐL