(HNMO) -Ngày 31/3, Công ty cổ phần Thương mại điện tử Quốc tế (EBIS) chính thức khai trương siêu thị trực tuyến tại địa chỉ Shop360.vn.