Ngày 24-11, tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra lễ khai trương Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm - một trong 7 phòng thí nghiệm trọng điểm của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong giai đoạn 2017-2020, phòng thí nghiệm sẽ được đầu tư 52 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Theo lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội, phòng thí nghiệm sẽ hướng đến việc có sản phẩm là những công bố quốc tế trên những tạp chí khoa học chất lượng cao và đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn. Tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho biết, phòng thí nghiệm trọng điểm này được kỳ vọng phối hợp hiệu quả với các phòng thí nghiệm chuyên trách của các bộ, ngành để có thể trả lời những câu hỏi khó về chất lượng môi trường và thực phẩm.

Khánh Vũ