Ngày 14/10, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức khai trương cổng thông tin điện tử với địa chỉ tên miền ttp://www.thaibinh.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình gồm 1 cổng chính, 27 cổng thành phần và 7 dịch vụ công trực tuyến, là trang điện tử cung cấp thông tin chính thức toàn diện về những chủ trương, chính sách, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và nhiều lĩnh vực khác của tỉnh trên mạng Internet. Việc đưa cổng thông tin của tỉnh vào hoạt động là một kênh thông tin quan trọng, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng phụcvụ người dân ngày càng tốt hơn. Từ Cổng thông tin điện tử tỉnh, người sử dụng có thể truy cập và khai thác những thông tin đa dạng về lịch sử, truyền thống văn hóa; những tiềm năng kinh tế - xã hội; những chính sách ưu đãi, thủ tục thu hút đầu tư và cải cách hành chính của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp và nhân dân; hoặc có thể phản ánh, trao đổi thông tin 2 chiều giữa người dân, doanh nghiệp vơi cơ quan Nhà nước... Với giao diện dễ sử dụng, phong phú và tiện ích, từ giao diện của trang chủ, người truy cập có thể tìm hiểu về một số chuyên mục như: chuyên mục dành cho chính quyền, doanh nghiệp, du khách, người dân và có thể tham khảo thông tin từ các địa phương, đơn vị trực thuộc tỉnh. Bên cạnh đó, cổng thông tin điện tử còn cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính nhằm giúp người dân, cũng như các doanh nghiệp và tổ chức dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và thực thi các dịch vụ công. Việc khai trương Cổng thông tin điện tử Thái Bình là sự kiện quan trọng trong tiến trình hội nhập của tỉnh với bạn bè trong nước và thế giới, là cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tạo tiền đề cho quá trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Trong dịp này, Báo Thái Bình cũng chính thức đưa vào hoạt động Báo Thái Bình điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng, người dân, mọi đối tác trong và ngoài tỉnh, mở rộng phạm vi cung cấp thông tin trên nhiều ngôn ngữ, góp phần quảng bá về truyền thống cách mạng, về con người và mảnh đất Thái Bình với độc giả trong và ngoài nước./.