Hiện tượng khai thác quặng trái phép diễn ra khá phổ biến tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Có một đặc điểm chung là sự vi phạm đều bắt đầu bằng việc lợi dụng giấy phép tận thu, thu mua quặng tồn để tiến hành khai thác. Điều đáng nói là có doanh nghiệp huy động một lượng lớn máy móc, thiết bị để khai thác trái phép nhưng dường như chính quyền địa phương không phát hiện ra.