(CAO) Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vừa phối hợp với 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tổ chức hội nghị “Tổ chức sản xuất cá ngừ theo chuỗi giá trị”.

(CAO) Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vừa phối hợp với 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tổ chức hội nghị “Tổ chức sản xuất cá ngừ theo chuỗi giá trị”.

Trước đó, nghề khai thác cá ngừ đại dương được du nhập vào Việt Nam từ năm 1994, phổ biến chủ yếu ở 3 địa phương trên.

Khai thác cá ngừ đại dương đang bộc lộ nhiều yếu kém. Ảnh minh họa

Đến nay, số lượng tàu khai thác cá ngừ tăng lên 3.500 chiếc, sản lượng khai thác năm 2013 đạt gần 16.000 tấn. Tuy phát triển nhanh, nhưng ngành sản xuất cá ngừ bộc lộ nhiều yếu kém. Tàu thuyền nhỏ, trang thiết bị, công nghệ khai thác bảo quản sản phẩm trên tàu thủ công, lạc hậu, tổ chức sản xuất thiếu chặt chẽ. Hoạt động thu mua, tiêu thụ sản phẩm phân tán, không được kiểm soát.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, “căn bệnh” hiện nay của nghề đánh bắt cá ngừ đại dương trước hết là cách đánh bắt, bảo quản, sơ chế của ngư dân còn lạc hậu, làm mất giá trị cá từ 1/2 đến 2/3. Do đó, cần nâng cao chất lượng và giá trị của con cá ngừ đại dương. Các chi phí liên quan đến đánh bắt như tàu cá, công nghệ lạc hậu làm thu thập của ngư dân thấp. Thị trường cũng không hình thành được chuỗi gắn kết, phân bố hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia là ngư dân, chủ tàu, đại lý thu mua, nhà xuất khẩu… nên phần thiệt thòi luôn thuộc về ngư dân. Ngoài ra, việc mở rộng khai thác cá ngừ không phải càng nhiều càng tốt mà cần tùy thuộc nhu cầu nên phải đánh bắt bền vững.