Đợt khai quật nhằm làm rõ hơn nữa các hình thái kiến trúc của thành Cổ Loa xưa cũng như cuộc sống của cư dân Việt cổ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật tại Thành Ngoại, Khu di tích Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

Tổng diện tích đợt khai quật lên tới 300m2, thời gian tiến hành từ nay đến cuối tháng 8, nhằm làm rõ hơn nữa các hình thái kiến trúc của thành Cổ Loa xưa cũng như cuộc sống của cư dân Việt cổ.

Trong suốt 50 năm qua, di tích này luôn là mảnh đất hàm chứa nhiều bí ẩn, đã có không ít cuộc khai quật từng được thực hiện tại di chỉ Đồng Vông, Xuân Kiều, Bãi Mèn, Bãi Sặt, Đình Tràng, Đường Mây và cả các cuộc khai quật được thực hiện tại Thành Nội./.