Ngày 23.3.2009, tại Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, Đảng ủy Bộ KH&CN đã khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Lớp bồi dưỡng này được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, do Đảng ủy Bộ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức