Chiều ngày 2/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thi "Tự hào hàng Việt" nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Khai mac Hoi thi 'Tu hao hang Viet' - Anh 1

Bà Huỳnh Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8
trao giấy khen cho đội đạt giải Khuyến khích trong Hội thi.

Tham dự có Ông Nguyễn Đình Sáng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Bà Hoàng Thị Khánh Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8; Bà Huỳnh Kim Chi. Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8; Cùng các Ông Bà trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; Lãnh đạo các ngành, đoàn thể Quận 8, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường, các đội dự thi và trên 250 cổ động viên đến từ 16 phường của quận 8.

Hội thi gồm 02 vòng: vòng 1 “Thử tài đoán sản phẩm” và vòng 2 với “Thời trang hàng Việt”. Kết quả giải Nhất thuộc về đơn vị Phường 12; giải Nhì thuộc về đơn vị Phường 7; 02 giải Ba thuộc về đơn vị Phường 8, Phường 16; 03 giải Khuyến khích thuộc về đơn vị Phường 3, Phường 4, Phường 14 và 02 giải Phong trào thuộc về đơn vị Phường 2, Phường 12.

Thông qua Hội thi nhằm phát huy vai trò hệ thống Mặt trận trong việc phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện sâu rộng Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” trên địa bàn quận; qua đó giúp các giới nhân dân trong quận nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thay đổi được nhận thức và hành vi tiêu dùng, ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm chất lượng cao của các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất trong nước.

PV