Sáng 10-8, Tổng cục An ninh tổ chức khai mạc Hội thao năm 2017. Hơn 230 vận động viên đến từ 24 đơn vị trong Tổng cục tham gia thi đấu trong 22 nội dung.

Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh luôn quan tâm, phát triển phong trào thi đua thể dục, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể chất cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Khai mac Hoi thao Tong cuc An ninh - Anh 1

Quảng ảnh khai mạc Hội thao.

Khai mac Hoi thao Tong cuc An ninh - Anh 2

Năm nay, sau khi Tổng cục ban hành Kế hoạc tổ chức hội thao, các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ tích cực tập luyện, chuẩn bị chu đáo về tinh thần, chuyên môn để tham gia thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Hội thao dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15-8.

X.M.