Sáng nay (06/12) khai mạc Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2007 (CG 2007) sẽ tiếp tục thảo luận về 5 lĩnh vực được coi là những tồn tại lâu nay của VN trong đánh giá của cộng đồng các nhà đầu tư.