Ngày 15/10, Hội nghị Trung ương V Khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo Tân hoa xã, hội nghị kéo dài 4 ngày sẽ xem xét các đề xuất đối với kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015) về phát triển kinh tế và xã hội. Hội nghị cũng sẽ tổng kết những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc trong 5 năm qua. Tháng 9 vừa qua, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc khẳng định giai đoạn 2011-2015 hết sức quan trọng đối với công cuộc xây dựng xã hội hài hòa. Đây sẽ là một thời điểm với những vấn đề khó khăn như đẩy mạnh tiến trình cải cách và mở cửa đồng thời tăng cường chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế. Các nhà phân tích đánh giá Hội nghị Trung ương V rất quan trọng vì tại hội nghị, các ủy viên trung ương sẽ đánh giá tình hình trong nước và quốc tế, đề ra đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp then chốt cho 5 năm tiếp theo. Trước đó, văn kiện dự thảo các đề xuất cho kế hoạch 5 năm lần thứ 12 đã được trình lên một số đại biểu Đại hội ĐCS Trung Quốc khóa 17 và các tổ chức ngoài Đảng. Văn kiện trên đã được chỉnh sửa dựa trên các ý kiến của các đại biểu. Theo nguồn tin của ĐCS Trung Quốc, các đề xuất trên sẽ trở thành đường lối chỉ đạo tiếp tục thực hiện tiến trình cải cách và mở cửa cũng như hiện đại hóa xã hội của Trung Quốc. (Theo TTXVN)