24H.COM.VN - Từ ngày 5-7/6/2008, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu - điểm hẹn hàng năm của các lãnh đạo nữ trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý nhà nước trên toàn thế giới, sẽ diễn ra tại Hà Nội.