Ngày 31/3, Hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công (GMS) lần thứ Ba đã khai mạc tại Viêng Chăn. Trong thời gian diễn ra hội nghị, thủ tướng các nước thành viên sẽ bàn cách đẩy sâu hợp tác kinh tế nhằm đạt được sự thịnh vượng chung trong toàn khu vực.