Hội nghị Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN lần thứ 4 đã khai mạc sáng 15/11 tại thủ đô Vientiane, Lào.

Khai mac Hoi nghi Thi truong thu do cac nuoc ASEAN lan thu 4 - Anh 1

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Với chủ đề "Cam kết và trách nhiệm của các thủ đô ASEAN hướng tới một ASEAN hội nhập", đại diện thủ đô các nước thành viên ASEAN đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển các thủ đô hòa bình và đáng sống trong khu vực, thúc đẩy hợp tác giữa thủ đô 10 nước thành viên ASEAN. Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các thủ đô ASEAN, đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN .

Hội nghị Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN là hội nghị thường niên của các thành phố thành viên ASEAN được tổ chức lần đầu năm 2013 tại Jakarta, Indonesia. Mục tiêu của Hội nghị nhằm xây dựng một diễn đàn để các thành phố địa phương hợp tác trên ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN gồm Cộng đồng an ninh chính trị, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa Xã hội.