Sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị Thủ tướng với với doanh nghiệp diễn ra với số lượng đại biểu tham dự kỷ lục cả trực tiếp cả trực tuyến lên đến gần 10.000 người.

Đức Phạm - Hiếu Công - Tiến Tuấn